Vi ønsker å bidra til eit livskraftig lokalsamfunn med berekraftige arbeidsplassar der folk har lyst til å bo. Sunne økologiske prinsipp, fred og rettferd er kjernemål for oss. Eit livskraftig lokalsamfunn, med sirkulærøkonomi og bruk av lokale ressursar på alle nivå er viktig.