Fotocredit: Berit Synøv Fugelsøy

Vi stiller til val for Miljøpartiet de Grønne i Surnadal

Vi ønsker å bidra til eit livskraftig lokalsamfunn med berekraftige arbeidsplassar der folk har lyst til å bo. Sunne økologiske prinsipp, fred og rettferd er kjernemål for oss. Eit livskraftig lokalsamfunn, med sirkulærøkonomi og bruk av lokale ressursar på alle nivå er viktig.

 

Kjernesakene våre i valkampen er:

Solidaritet med sårbare grupper
Grøne jobbar og lokal verdiskaping
Ta vare på elvene, matjorda og urørt natur

Verda er summen av alle små og store samfunn, og ut i frå denne tanken har vi bygd programmet vårt. På denne måten kan vi saman gjere vårt for å løyse klimakrisa og å skape eit samfunn kor innbyggarane står solidarisk saman for å skape eit betre lokalsamfunn. Kommunen har ei klår rolle å spela i arbeidet med å unngå dramatiske klimaendringar og i arbeidet med å oppfylla FNs berekraftsmål. Utviklinga av framtida skjer i kommunen, der folk bur. For alle, for alltid går vi til val på dette programmet.